comitor

comitor
comitor, 1, accompany, A. 9:7; 10:23; 20:4.*

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • ԶՀԵՏ — ( ) NBH 1 0738 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 14c նխ. κατόπισθε, ὅπισθεν, ὁπίσω, μετά post, pone Ի ձայնէս Հետ, հետք. նոյն ընդ Յետ. յետոյ. Զկնի. էտեւ, էտեւէն, ետքը. ... *Արձակեաց զաղաւնին զհետ նորա: Գնաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈՄԵՐԱՆԱՄ — ( ) NBH 2 0119 Chronological Sequence: 11c, 13c չ. ՀՈՄԵՐԱՆԱԼ. ὀμερίζω Homerum imitor եւ ὀμηρέω convenio, comitor. Նման լինել հոմերոսի. քաջ քերթող, եւ գուշակ գտանիլ քերթողաբան. *Պատերազմ եղեալ ընդ զմիւռնացիսն կողոփանեացն, պատանի գոլով հոմերոս՝ ասէ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԱՆԱՊԱՐՀԱԿՑԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0169 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 11c, 13c ձ. συνοδεύω, συνοδοπορέω itineris socius sum, una iter fscio, comitor. Ճանապարհակից լինել. ուղեկցիլ. *Մի՛ ճանապարհակցեսցուք այսմ ամբարիշտ թագաւորի. Խոր. ՟Գ. 15: *Երթային… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՂԱՐԿԵՄ — (եցի.) NBH 2 0361 Chronological Sequence: 5c, 6c, 10c, 11c, 12c Տ. ՅՈՒՂԱՐԿԵԼ. եւ ՅՂԵԼ. παραπέμπω comitor πέμπω, ἁποπέμπω mitto, dimitto, remitto. ուղարկել, ղրկել. *Յղարկէին (կամ ուղարկէին) զնա հրեշտակքն: Ի յղարկել զԱստուածամայրն. Ածաբ. պասք. ՟Բ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒՂԵԿՑԵՄ — (եցի.) NBH 2 0544 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 13c ն. συνοδεύω, συμπορεύομαι itineris socius sum, una iter facio, comitor συντρέχω concurro. Ուղեկից առնել ինքեան. *Զանմաքուրս ի սրբութենէ ... հատուածեալ յինքենէ՝ հեռի ուղեկցէ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”